پنجشنبه 4 مرداد 1403

بخش سایز(pixels) قیمت شش ماهه قیمت سالیانه
هدر1 (60*342) 3 میلیون تومان 5 میلیون تومان
هدر2 (60*342) 3 میلیون تومان 5 میلیون تومان
کنارصفحه (270*190) 1میلیون تومان 1میلیون و 800 هزار تومان
کنارصفحه (120*190) 700هزارتومان 1میلیون و 200 هزار تومان
کنار صفحه (60*190) 350هزار تومان 550هزارتومان

هزینه های فوق شامل هزینه ایجاد آگهی ،طراحی بنر وجانمایی بنر در محل مشخص شده میباشد و هیچ گونه هزینه اضافی بر عهده مشتری نخواهد بود

نیازمندی ها ، آگهی و تبلیغات